การ์ดจอ EVGA สติกเกอร์ปิดน๊อตชำรุด มีผลต่อการรับประกันหรือไม่?

แน่นอนว่า สินค้าของคุณจะยังได้รับการรับประกันจาก EVGA และ Bangmod Enterprise!! เพราะ EVGA เข้าใจดีว่าแต่ละคนมีความชื่นชอบเรื่องการระบายความร้อนที่แตกต่างกัน การเปิดอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยน Thermal Grease จะไม่ทำให้อุปกรณ์ของคุณสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

สติกเกอร์ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีม RMA ของ EVGA ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดออกเพื่อให้เราได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกัน การ Overclock ก็จะไม่กระทบต่อการรับประกันของคุณเพราะผลิตภัณฑ์ของ EVGA ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้! ขอให้คุณโชคดีกับการสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ของ EVGA!

แต่ถึงอย่างไร โปรดทราบว่าการรับประกันของ EVGA ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดการรับประกัน เช่น มีความเสียหายทางกายภาพ, ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพโรงงาน มีการแก้ไขผลิตภัณฑ์อย่างถาวร หรือสติกเกอร์การับประกันที่ระบุ Serial Number บนตัวผลิตภัณฑ์ชำรุด เป็นต้น

นโยบายนี้ อ้างอิงจากนโยบายการรับประกันของ EVGA และจะมีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก EVGA

อ้างอิง – Does overclocking void my warranty?