สินค้าแบรนด์ EVGA ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ สามารถเคลมภายในประเทศไทยกับ Bangmod Enterprise ได้หรือไม่

Bangmod Enterprise ให้บริการหลังการขายเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ เท่านั้น และ ณ ปัจจุบ้น บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการฝากเคลมสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบว่าสินค้าของลูกค้าให้บริการโดย Bangmod Enterprise หรือไม่ สามารถตรวจสอบสถานการรับประกันได้ที่ ตรวจสอบประกันออนไลน์ หรือตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยการสังเกตุว่ากล่องสินค้ามีสติกเกอร์การรับประกันของ Bangmod Enterprise หรือไม่